Revízne práce s vyhotovením protokolu

Revízne práce, skúšky tesností, meranie hrúbky nádrží
  • Meranie hrúbky ultrazvukom.
  • Skúšky tesností nádrží a potrubia na ropné látky.
  • Vizuálna kontrola nádrží na ropné látky.
  • NDT nedeštruktívne skúšanie materiálov.
  • Vyhotovenie protokolu.
WOOD IMPEX, s.r.o. | Sládkovičova 1216 / 36, 957 01 Bánovce nad Bebravou | Tel.: 038 760 77 44 |
e-mail: woodimpex@woodimpex.sk | © 2013 | Web dizajn: DVWeb