Popis spoločnosti a vykonávanej činnosti

CHEMOLAK, a.s.

Predmet práce:

  • Oprava, čistenie a montáž potrubných rozvodov.
  • Demontáž poškodených nádrží a osadenie nových.
  • Dodávka výdajových potrubí na čerpanie autocisterien.
  • Vyčistenie a prepojenie potrubných rozvodov.
  • Oprava prívodného a výdajového potrubia.
  • Oprava a čistenie nádrží a likvidácia, vyčerpanie kalu.
  • Revízie a tlakové skúšky.
  • Čistenie nádrží a vykonanie tesnostných skúšok.
  • Zámočnícke práce.
  • Stavebné práce.
WOOD IMPEX, s.r.o. | Sládkovičova 1216 / 36, 957 01 Bánovce nad Bebravou | Tel.: 038 760 77 44 |
e-mail: woodimpex@woodimpex.sk | © 2013 | Web dizajn: DVWeb