Uskutočnovanie jednoduchých stavieb

  • Príprava prác pre stavbu.
  • Realizácia jednoduchých stavieb a ich zmien.
  • Natieračské práce.
WOOD IMPEX, s.r.o. | Sládkovičova 1216 / 36, 957 01 Bánovce nad Bebravou | Tel.: 038 760 77 44 |
e-mail: woodimpex@woodimpex.sk | © 2013 | Web dizajn: DVWeb