Popis spoločnosti a vykonávanej činnosti

Slovenské elektrárne, a.s.

Predmet práce:

  • Skúšky tesností nádrží.
  • Opravy nádrží a podláh.
WOOD IMPEX, s.r.o. | Sládkovičova 1216 / 36, 957 01 Bánovce nad Bebravou | Tel.: 038 760 77 44 |
e-mail: woodimpex@woodimpex.sk | © 2013 | Web dizajn: DVWeb