O nás


Spoločnosť WOOD IMPEX, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od r. 2002. Pôsobí v oblasti poskytovania komplexných služieb a aktívne rozširuje pole pôsobnosti do nových aktivít. 

Rozhodujúcim predmetom podnikania je čistenie, revízie, rekonštrukcie a opravy nádrží na ropné látky, čím vám naša spoločnosť pomáha chrániť nie len vaše prostriedky, ale aj okolitú prírodu.

Spoločnosť disponuje vlastnými technickými prostriedkami a osobami s odbornou spôsobilosťou na danú činnosť.

 

WOOD IMPEX, s.r.o. | Sládkovičova 1216 / 36, 957 01 Bánovce nad Bebravou | Tel.: 038 760 77 44 |
e-mail: woodimpex@woodimpex.sk | © 2013 | Web dizajn: DVWeb